Van toekomstmuziek naar het spelen van je eerste noten (deel 1)

Vertaal je droom naar doelen

Een droom die je niet vertaalt naar duidelijke doelen en bijbehorend plan, blijft waarschijnlijk een droom. Het is alsof je auto rijdt, zonder dat je weet waarnaartoe.

Maar hoe stel je doelen die echt voor je werken? Of, beter gezegd, hoe stel je doelen waar jij voor wilt werken? Het formuleren van heldere en meetbare doelen is essentieel om ze te realiseren. Daarbij is het ook belangrijk, dat het doelen zijn die je inspireren, waar je energie van krijgt om ervoor te werken. Met name je einddoel moet er een zijn, die je echt blij maakt.

Met het vaststellen van doelen teken je in feite de route uit van je huidige locatie naar je eindbestemming. Je kunt dan bij alles wat zich onderweg aandient en wat zich niet direct op de route bevindt, afwegen of je het waard vindt om even een alternatieve route te kiezen. Sommige uitstapjes maken je reis extra de moeite waard!
 

Het bepalen van je doel maakt je droom bijna tastbaar
— Helen Kho


Be smart, make it SMARTI

We beginnen met het formuleren van je einddoelen.

Om duidelijke doelen te formuleren hanteer je het SMARTI-principe. SMARTI staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend.

 
 
alex-siale-95113.jpg

Je einddoel is een concrete omschrijving van je droom. Schrijf je doel op papier en toets het op de onderstaande vragen:

Specifiek
Om je doel specifiek te maken kun je de volgende vraag beantwoorden:

-       wat wil je dat je doel jou oplevert?

-       Hoe ervaar je het bereiken van je doel?


Meetbaar
Hoe weet je dat je je einddoel hebt bereikt? Cijfers maken resultaten goed meetbaar. Denk aan omzet, aantal medewerkers in dienst, het aantal mensen dat je geholpen hebt.

Als je doel niet in cijfers is uit te drukken, denk dan aan andere concrete resultaten, zoals een vast contract, je eerste werkdag in je nieuwe loopbaan, het in handen krijgen van je eerste gedrukte exemplaar van je boek etc.


Acceptabel
Als je streeft naar het leiden van een leven dat in lijn ligt met wat je belangrijk vindt en wat bij je past, toets je doel dan ook hierop. Stel de vraag of je doel bij jou past en bij wat je belangrijk vindt in je leven. En vergeet niet je omgeving die je daarbij betrekt. Zijn die doelen ook voor hen acceptabel?


Realistisch
Doelen moeten uiteraard haalbaar zijn. En meteen erachteraan zeg ik: er is veel meer haalbaar dan je denkt. Denk niet in termen van wat nu op dit moment haalbaar is, maar op lange termijn.

Je doel moet namelijk ook uitdaging bieden. Dat motiveert om jezelf te stretchen en dingen voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk waren. Realistisch uitdagen noem ik het.


Tijdgebonden
Elke doelstelling heeft een tijdspad nodig. Naast het formuleren van je doelen heb je namelijk ook een plan nodig om het te realiseren. En een plan moet je periodiek evalueren en eventueel bijstellen.

Het is niet erg dat het nu een inschatting is van een realistisch tijdpad. Je maakt de beste inschatting die je kunt maken en wanneer het tijd is om te evalueren, kun je het bijstellen als dat nodig blijkt te zijn.


Inspirerend
Vooral voor je einddoel is het van belang om iets te formuleren waar je echt warm voor loopt, iets wat je heel graag zou willen bereiken. De subdoelen die je erna formuleert, staan als het goed is in het teken van het realiseren van jouw inspirerende doel. Die hebben de inspiratiefactor dan al in zich!

Je maakt immers een carrière-switch om toe te werken naar een nieuwe loopbaan waar je gelukkig van wordt én waar je energie van krijgt!

Dit verhaal wordt binnenkort vervolgd in deel 2 van deze blog.

Geen tips en inspiratie meer missen?

Wil je wekelijks tips, inspiratie en support in je mailbox ontvangen om je te helpen de stappen te zetten voor je carrière-switch? Geef je dan hier op voor de gratis e-zine.