Neem actie door stil te blijven staan

Ik had pas een gesprek met (ik noem haar in dit stuk) Judy. Judy heeft in een vorig gesprek uitgelegd, dat ze misschien minder wil gaan werken. Het zou haar meer rust en dus energie opleveren. En die tijd en energie kon ze goed gebruiken om te werken aan haar gezondheid. De keuze had ze nog niet gemaakt, vanwege de consequentie als ze ervoor koos minder te werken: ze zou 10% van haar inkomsten moeten inleveren.
Deze gedachte hield haar tegen om te kiezen voor iets wat ook veel zou opleveren.


Als je blijft rennen, zie je niet bij welke vragen je stil moet staan voor de juiste keuzes

In het volgende gesprek noemt Judy dezelfde keuzes die zij heeft te maken met dezelfde overwegingen. Ze is daar dus niet mee verder gekomen t.o.v. een paar weken ervoor. De reden die ze daar zelf voor gaf was dat ze werd geleefd. Ze had het heel druk gehad en geen tijd en energie om zich hiermee bezig te houden.
En tegelijkertijd wil ze heel graag stappen vooruit maken en grip krijgen op waar ze haar tijd en energie in wil steken. Aan mij de taak om juist daar stil te staan, waar ze normaal gesproken ‘overheen stapt’ en maar weer verder gaat met de alledaagse dingen.

 
10 seconden is te kort om je keuzemogelijkheden te zien

In ons gesprek gingen we juist daar waar zij zelf op vastliep, op onderzoek uit. En dat betekent o.a. even de tijd nemen om te bekijken waar je precies tegenaan loopt en wat je kunt doen om toch weer een stap verder te komen. We hebben de neiging om het onderzoek vroegtijdig te staken. Zeker als er emoties bij komen kijken. In dit geval was het:
 
“Als ik 4 uur minder ga werken dan heb ik iedere maand 10% minder inkomen.” Auw!
 
Die ‘auw’ zorgt er vaak voor dat we dan maar stoppen met erover na te denken.
Maar hoe lang heb je er dan echt bij stilgestaan? Waarschijnlijk nog geen 10 seconden. 
 
In Judy's situatie zorgt die pijn er echter ook niet direct voor dat ze er bewust voor kiest om fulltime te blijven werken. En zo blijft die vraag ‘wil ik 4 uur minder gaan werken zodat ik meer tijd en energie heb?’ in haar hoofd zitten.

De werkelijkheid is onveranderd, maar je hebt er in je hoofd wel iets bij (naast nog 20 andere dingen) waar je nog een beslissing over moet nemen. Behalve dat je even stil moet staan en iets meer tijd moet nemen om een keuze te maken, heb je nog iets anders nodig. 
 

Spreek de magiër in jezelf aan

Wat als je er wel de tijd voor neemt om te kijken of je er ook op een andere manier naar kunt kijken? Een ander perspectief biedt vaak nieuwe mogelijkheden. En zoveel tijd hoeft dat niet eens te kosten. Stel dat je in zo’n situatie 20 minuten voor jezelf neemt om te kijken waarom het inleveren van inkomen je pijn zou doen.
 
Je zou misschien een rijtje maken met allerlei financiële verplichtingen die je hebt en alles wat je belangrijk vindt om je geld aan uit te geven.
 
En als je dan eens de magiër in jezelf aanspreekt (ja die heb jij ook!). Een magiër ziet mogelijkheden, juist wanneer iets misschien onmogelijk lijkt. De magiër zou je je huidige uitgaven in kaart laten brengen.
Hij zou enorm veel mogelijkheden zien om met minder inkomen rond te kunnen komen.

En ja, het kan zijn dat de magiër dan mogelijkheden ziet, waarvan je je niet kunt voorstellen dat je ervoor zou kiezen. Want als de magiër bezig is, dan tovert hij alles uit de hoed waar je uit kunt kiezen.
 
Als hij klaar is heb je opeens een waslijst van mogelijkheden om toch te kunnen kiezen voor minder werken. Dat voelt toch heel anders dan vastzitten in de gedachte dat je minder wil werken maar tegelijkertijd niet aan inkomen wilt inleveren?
 
Nu zie je misschien wél dat je met een hele acceptabele aanpassing in je uitgaven, toch kunt kiezen voor wat je wilt. En anders is het heel duidelijk geworden dat je het er echt niet voor over hebt om andere keuzes te maken in je uitgavenpatroon. En dat is ook oke! Je kunt tenminste een weloverwogen keuze maken. Dat kun je dan ook van je to-do list schrappen.


Neem actie door stil te blijven staan

Als we maar blijven rennen en geen tijd maken om even stil te staan bij de dingen die we anders willen doen, dan blijft het maar malen in ons hoofd terwijl er in de praktijk niets verandert!
 
Neem dus actie door even stil te blijven staan. Je hebt op z’n minst een rustig moment voor jezelf gecreëerd. Succes!
 
Wat neem jij mee uit dit verhaal? Welke keuzes heb jij te maken? Ik hoor graag van je!