Wat je kunt doen bij twijfels over de haalbaarheid

In mijn praktijk spreek ik veel mensen die graag een andere richting willen kiezen voor het werk dat ze doen. Zij zien echter in het begin vaak de haalbaarheid niet. Als je zo’n keuze alleen aan gaat dan blokkeer je in het ondernemen van je actie om vooruit te komen en je doelen te behalen, omdat je er niet in gelooft.

 

Je weet wel wat voor werk je graag zou willen doen, maar je hoort om je heen van mensen die dat werk al doen dat ze er niet van kunnen leven. Als dit dan je associatie wordt met het werk dat je graag zou willen doen blokkeert het je om daar verdere stappen in te zetten. Je wordt onzeker over de haalbaarheid. 

 

Ik wil je graag een aantal tips geven:

 

Tip 1. Creer een eerlijker beeld van de werkelijkheid.

Als je nadenkt over je uitdagingen twijfels hebt over de richting die je graag in wilt gaan, dan ben je snel geneigd om te negatief te zijn. Je ziet alleen maar de zogeheten ‘beren op de weg’. Herkenbaar?

Op dat moment kun je het beste even een stap terug doen en je realiseren dat er ook altijd een andere kant is. Ga actief op zoek naar het bewijs dat het wel mogelijk is. 

Zoek mensen op die al doen wat jij graag wilt gaan doen en die daar wél succesvol in zijn. 

Omring je met mensen die wel hun brood kunnen verdienen met hetgeen dat jij graag wilt gaan doen. Bewijs aan jezelf dat het mogelijk is. Focus op de positieve kant van de mogelijkheden. 

 

 

Tip 2. Geef aandacht aan je eerstvolgende stap. 

Erken waar je nu staat en bedenk welke acties er nodig zijn als je weet waar je over bijvoorbeeld twee jaar wilt zijn. Als je je richt op de eerstvolgende stap is het overzichtelijker voor je. Je maakt je stap kleiner en daarmee gerichter. Het brengt je actiestap dichterbij en daarmee beter realiseerbaar. Focus op het hier en nu en dus op de eerstvolgende stappen die je kunt ondernemen.

 

 

Tip 3. Zaaien en oogsten. 

Als we denken aan een nieuwe carrière richting of in je ondernemerschap zijn dat grote veranderingen. Die leveren niet à al minuut een resultaat op. Houd er op voorhand rekening dat je stappen moet zetten die niet meteen resultaat opleveren. Hecht je dus niet aan een direct resultaat of een verwachting. Bij het planten van een boom moet je ook eerst voor langere tijd de optimale omstandigheden creëren om de boom te laten groeien. Je ziet bij de geplante boom ook niet meteen de volgende dag het beoogde resultaat. 

 

Herken je dit en vind je het lastig? Wil je hulp bij het versnellen van je groei, verandering en de te nemen stappen, laten we in gesprek gaan en plan een strategiesessie in op www.khoworks.nl/strategiesessie.

   

Ik wil je uitnodigen om eens goed stil te staan bij de keuzes die je hebt gemaakt, maar ook vooral bij de keuzes die je nu zou willen maken. Welke dingen overweeg je om juist wel of niet te doen? Wat is jouw werkelijke motivatie achter deze keuze?

 

Als het echt belangrijk voor je is dat je de gewenste verandering realiseert, vraag jezelf dan af wanneer het tijd is om echt andere keuzes te maken.

En waarom je die andere keuzes nóg langer zou uitstellen.

Geen tips en inspiratie meer missen?

Wil je wekelijks tips, inspiratie en support in je mailbox ontvangen om je te helpen de stappen te zetten voor je carrière-switch? Geef je dan hier op voor de gratis e-zine.