Waarom je stille wensen gehoor wilt geven

Zoveel mensen, zoveel wensen. Helaas worden veel wensen geen werkelijkheid.

Kleine wensen, grote wensen, ze worden vaak genoeg niet erkend, laat staan uitgesproken. In de persoonlijke gesprekken met mensen worden wensen soms voor het eerst uitgesproken.

De een wil graag een boek schrijven, de ander wil zich verdiepen in de chinese taal en cultuur en ooit een reis maken naar China maken, een derde begint het liefst een eigen bedrijf om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Wensen worden niet hardop uitgesproken. Je gelooft niet dat het mogelijk is. Of je voelt je bezwaard om zoiets voor jezelf te willen, egoïstisch. Wie ben ik eigenlijk om te denken dat ik zoiets kan bereiken?

Je bewijst niemand een dienst door jezelf in te houden, klein te houden. Je verlangens en dromen onbelangrijk te maken.

Marianne Williamson heeft het in haar gedicht 'Our deepest fear' heel mooi verwoord:

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness
That most frightens us.
We ask ourselves
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.

Your playing small
Does not serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking
So that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine,
As children do.
We were born to make manifest
The glory of God that is within us.

It’s not just in some of us;
It’s in everyone.

And as we let our own light shine,
We unconsciously give other people permission to do the same.
As we’re liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.
— Marianne Williamson

 

We denken zoveel na over wat we zouden moeten doen, wat wel hoort, niet hoort, slim is om te doen, haalbaar is, … en dan vergeet je weleens dat je veel minder ruimte geeft aan je gevoelens, aan wat je graag wilt.

We be’denken’ er weer dingen bij waardoor we die wensen weer wegstoppen.

Maar die wensen zijn er niet voor niets. Ze zijn er niet om genegeerd te worden. Doe er iets mee, geef het ruimte, onderzoek het. Volg meer je gevoel.

Ik zie het keer op keer weer, wat het met mensen doet als die wens wordt erkend en er ruimte voor ontstaat. Als je ermee aan de slag gaat, ontstaat er plezier, voldoening en energie.

Je bent dan helemaal jezelf. Met jouw ambities. Jouw verlangens. Jouw plan.

Deel je met me waar jij aan zou willen werken?

 

Wil je niet zelf aan de slag met jouw dromen? Laten we in gesprek gaan. Plan een strategiesessie in en we gaan bekijken of en hoe ik je erbij kan helpen: https://calendly.com/khoworks/strategiesessie